งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางมาเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ภายในงานพบกับนิทรรศการประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องสะพานรัษฎาภิเศก ผ่านการจำลองวิถีชีวิต ภาพถ่ายสะพานรัษฎาภิเศกในอดีต มุมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมสาธิตงานประดิษฐ์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารท้องถิ่น ณ กองฮิมวัง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม

เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกวดวาดภาพ “เสน่ห์ขัวหลวง”

เวลา 16.00 น. กรรมการตัดสินภาพวาดและเปิดโหวตภาพที่ประชาชนถูกใจ และ

เวลา 17.00 น. การแสดงดนตรีร่วมสมัย

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรบนสะพานรัษฎาภิเศก

เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” และมอบรางวัลประกวดภาพวาดและประกวดรีวิว และ

เวลา 18.30 น. กิจกรรมเสวนา “เล่าเรื่องขัวหลวงรัษฎา”

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

เวลา 18.00 น. การแสดงดนตรีเพลงแจ๊สยุคเก่า

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา