จังหวัดลำปาง จัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 11 มีนาคม 2565 มีการส่งเสริมภูมิปัญญาแขนงต่างๆ เช่น การทำเครื่องสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้าน และในช่วงค่ำจะมีการเจริญพุทธมนต์แบบล้านนา (สวดมนต์ตั๋น) การเทศน์กัณฑ์สำคัญ อาทิ พุทธาภิเษก, ป๋าระมีปันจั้น, พุทธคุณสังคหโลก, สารากริวิชชาสูตร และอุณหัสวิชโยคาถา จากนั้นจะเป็นการสวดเบิกสมโภชหลวงพ่อดำ จำนวน 9 วาร จนถึงเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2565 จะมีการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ณ มณฑปพระพุทธนิรโรคัรตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หน้ามิวเซียมลำปาง) บริเวณศาลหลังเมือง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง” ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปัจจุบันพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศทั้ง 4 องค์ ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ จังหวัดต่างๆ ตามทิศทั้งสี่ของประเทศไทย ดังนี้ ทิศเหนือ ศาลหลักเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทิศใต้ จังหวัดพัทลุง, ทิศตะวันออก จังหวัดสระบุรี และทิศตะวันตก จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2511 และได้โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดเข้ารับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐานพระราชวังดุสิต เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511

หากประชาชนประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือเปิดโรงทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โทร 08 1874 1569 หรือ 08 0960 2199

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา