เปิดลานวัฒนธรรม “ลานสะป๊ะคัวเมือง” ที่วัดเกาะวาลุการาม

งานเปิดลานวัฒนธรรม “สะป๊ะคัวเมือง” ที่วัดเกาะวาลุการาม 29/1/2565   เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำของกินของใช้ แนวล้านนาเข้ามาขายแก่นักท่องเที่ยว เป็นการเสริมรายได้ใน วันเสาร์-ทิตย์ ช่วงเวลา 17-21 น.

ลานสะป๊ะคัวเมือง

สินค้าที่นำมาขายต้องเป็นของอุปโภคบริโภค ที่เป็นผลผลิตชาวบ้านในเมืองลำปาง มีความเป็นล้านนา

ลานสะป๊ะคัวเมือง

ลานสะป๊ะคัวเมือง

ลานสะป๊ะคัวเมือง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา