สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มที่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปางพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย รักษาหายเพิ่ม 18 ราย ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 2,562 ราย รักษาหายแล้ว 2,395 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 152 ราย และเสียชีวิตสะสม 15 ราย
กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วยที่ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จำนวน 2 ราย เป็นสามี-ภรรยา จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยหญิง อายุ 37 ปี อาชีพรับราชการครู โรงเรียนบ้านทาน เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ชนิด Home Use ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงได้เดินทางไปตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลแม่เมาะทั้งครอบครัว (รวม 7 ราย) ผลการตรวจพบเชื้อ 2 ราย คือ ผู้ป่วยรายที่ 1 และสามี

จากการสอบสวนโรคในเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยชาย (สามี) อายุ 34 ปี อาชีพรับราชการ มีประวัติไปงานบวช เดินทางไป-กลับ จังหวัดแพร่ และได้ร่วมการเก็บเกี่ยวข้าวโพดร่วมกับคนในชุมชน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แต่ไม่ได้รักษาหรือรับการตรวจที่ใด
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ทีมสอบสวนและควบคุมโรค ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลจางเหนือ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 320 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำแนกเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสในงานบวช ผู้สัมผัสในไร่ข้าวโพด ผู้สัมผัสในโรงเรียนบ้านทาน ทั้งหมดได้รับการส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 14 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 41 ราย ทุกรายได้รับการตรวจด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา