ปิดอุทยานถ้ำผาไท ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เป็นการชั่วคราว) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา