ผู้ว่าลำปางเปิดพิพิธภัณฑ์โบราณ

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ ที่วัดพระธาตุเสด็จเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชาวนครลำปาง


นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่วัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้นำวัตถุโบราณศิลปะล้านนาและศิลปะล้านนาผสมรัตนโกสินทร์ สมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ มาจัดตั้งวางไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้

ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลเสด็จ ได้จัดทำขึ้นทะเบียนไว้เพื่อป้องกันการสูญหายและสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการเป็นเจ้าของ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น