ปิดอุทยานแจ้ซ้อน หลบโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา