66 ราย โควิด-19 ในจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 เมษายน 2564

สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 เมษายน 2564  ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19  เพิ่มขึ้นอีก 12 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 66 ราย กระจายใน 9 อำเภอของ จังหวัดลำปาง โดยส่วนมากเป็นนักศึกษา ที่มีความเกี่ยวโยงจากสถานบันเทิง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา