โครงการอุปสมบทหมู่ 5-15 ธันวาคม 2563

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพุทธบูชา รุ่นที่ ๓๑
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๕–๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ
ภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร. ๐๘๑-๖๘๑ ๗๒๐๐

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.watkoh.com/doc/upasombot_63.pdf

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา