เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี – ป.โท ลดค่าเทอม 20% -50%

เปิดรับสมัคร รอบ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2563
พิเศษ ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%
ปริญญาโท ลดค่าเทอม 20%
(สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054 209454 , 086 116 9796 , 089 553 1558

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา