ลำปาง เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษา กัญชาทางการแพทย์

Click of คลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษา การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วยแพทย์หญิงปานิตา ปทีวนิช แพทย์ที่ปรึกษา นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 7 สิงหาคม 2562

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา