ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา 16 ก.ค. 2562

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล สวดมนต์ ฟังธรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือวัดใกล้บ้านท่านตามความสะดวก
– สวดมนต์ – นั่งสมาธิ – ฟังธรรม – เวียนเทียน
– เวลาเริ่ม 19.00น. ถึง 21.00น.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา