ศิลป์แห่งดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย ณ ข่วงผะหญาลำปาง

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง เชิญพบกับ “Handpan” by Max coffee Marley ศิลป์แห่งดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย ณ ข่วงผะหญาลำปาง โซนตลาดต้นไม้สุขสวัสดิ์ใกล้โรงเรียนพินิจวิทยา!
เสพศิลป์ กิ๋นเข้าตอน โตยกั๋น เตื้อตี้ 1
เชิญ แอ่ว ช็อป ชิม ชม งานศิลปะ ดนตรี ของกิ๋นลำๆ ขนมปื้นบ้านเมียงๆ ของกาดมั่วครัวฮอม
#เสาร์ 13 ก.ค. 2562 ณ ข่วงผะหญา (ย่านตลาดต้นไม้สุขสวัสดิ์ ร.ร. พินิจวิทยา) 09.00-17.00 จัดโดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา