ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ลุยจับนกพิราบ

วันนี้ที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ บริเวณศาลหลังเมืองด้านหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดลำปาง เพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานกพิราบ ที่ได้รวมตัวกันนำอุปกรณ์ในการจับนกพิราบรวมทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร มาใช้ในการจับนกพิราบในครั้งนี้
ทางเทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน “งดให้อาหารนกพิราบ” ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน หรือพื้นที่ส่วนบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดจำนวนนกที่มีเพิ่มขึ้น สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบโดยผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา