ขอเชิญร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ,ตักบาตรเทโว 24-25 ต.ค.

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว

วันที่ ๒๔ –๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
งานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวไทยพุทธนิยมถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในช่วงออกพรรษาของทุกๆปี เพื่อการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองและอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ วัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเวลาดังนี้…
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
– เทศน์มหาชาติมหากุศล
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๑ รูป

เวลา ๐๘.๓๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศล
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศลต่อ เสร็จแล้วพระสงฆ์
สวดคาถาพัน ๓ ธรรมมาส
เวลา ๑๙.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )
– พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๒๐ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาตร รอบอุโบสถวัดเกาะฯ
เวลา ๑๐.๐๐ พิธีบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ และ แผ่นทองในพระพุทธรูปที่สร้างใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
ดังนั้น จึงเจริญพระพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน เทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว –
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

ประชาชนชาวลำปาง ทำบุญวันออกพรรษา
และนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา ในปีที่ผ่านๆมา ที่วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. O8I-68I72OO

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา