ขอเชิญร่วมปูกระเบื้อง รอบมณฑปและบันไดพระพุทธบาท สี่รอย

ขอเชิญร่วมปูกระเบื้อง รอบมณฑปและบันไดพระพุทธบาทจำลอง สี่รอย

พระพุทธบาทจำลองแกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่ จากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า และได้นำมาประดิษฐาน อยู่ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งมีอายุร่วมร้อยปี ด้วยระยะเวายาวนานทำให้องค์มณฑปได้มีการชำรุดเสียหาย จากภัยธรรมชาติ ทางวัดเกาะจึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ ให้กลับมาเป็นที่กราบไหว้ สักการะบูชา ของพุทธศาสนิกชน ชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธาในร่มบวรพระพุทธศาสนา ช่วยกันซ่อมแซมบูรณะ มณฑปและบันไดพระพุทธบาทจำลอง สี่รอย ในคราวครั้งนี้ตามกำลังทรัพย์

ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม

เลขบัญชี : 503-0-07047-8

หรือ บริจาคผ่าน QR CODE ธนาคารเดียวกันนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

Phra-bath

 

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา