สวดมนต์ข้ามปี วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 2560

สวดมนต์ข้ามปี 2560
เทศกาลปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาข้ามผ่าน ไปสู่ปีใหม่นี้ จึงอยากชวนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ในวัดใกล้บ้านท่านหรือที่ท่านสะดวกเดินทางไปร่วม และในปีนี้วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยกำหนดเวลาดังนี้

เวลา ๒๒.๐๐ น.

  • เริ่มการสวดมนต์เย็น
  • ฟังธรรมเทศนา
  • นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
  • ถึงเวลา ๒๔.๐๙ น. พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา อวยพรให้ทุกท่าน อยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรือง
  • เสร็จพิธี ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา