อุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๑–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๑–๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่นๆ เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

บวชฟรี
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร.๐๕๔-๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ เว็บไซต์ www.watkoh.com

ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู่
วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

http://www.watkoh.com/doc/upasombot_60.pdf

http://www.watkoh.com/doc/upasombot_60.doc

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา