เขื่อนกิ่วคอหมา-กิ่วลม เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง เตือนประชาชนเฝ้าระวัง

เขื่อนกิ่วคอหมา-กิ่วลม เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง หลังปริมาณน้ำเกินความจุ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-คอหมา ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำวังและมีพื้นที่การเกษตรอยู่ในที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลม “เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง” เพื่อรักษาความสมดุลของน้ำที่ไหลเข้า-ออกเขื่อน เตรียมพื้นที่ว่างรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกหนักในช่วงวันที่ 9 – 11 ตุลาคม ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานการณ์น้ำล่าสุดในวันนี้ (10 ต.ค.) พบว่าสถานการณ์น้ำเกินความจุ โดยเขื่อนกิ่วคอหมา มีความจุที่ 170 ลบ.ม. แต่มีปริมาณน้ำในอ่างถึง 185 ลบ.ม. คิดเป็น 108% และเขื่อนกิ่วลม มีความจุที่ 106 ลบ.ม. มีปริมาณน้ำในอ่าง 89 ลบ.ม. คิดเป็น 84%
เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา