ปั่นจักรยานเที่ยวแม่เมาะ Maemoh Touring Bike

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนนักปั่นจักรยานทั่วจังหวัดลำปาง จำนวน 200 กว่าชีวิต ร่วมกิจกรรมสองเก้านี้ ปั่นทำดีสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณ ห้วยไคร้ บ.ปงชัย ต.แม่เมาะ และบริเวณผาหอบ ต.สบป้าด เส้นทางรวมกว่า 23 กม. พร้อมกับร่วมกันเสวนาหานแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน อ.แม่เมาะ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา