สองแรงน่อง ท่องแม่เมาะ ชมทุ่งบัวตอง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ ขอเชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน “สองแรงน่อง ท่องแม่เมาะ ชมทุ่งบัวตอง” ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
-6.00 – 6.45 น. ลงทะเบียนที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง (ท่านล่ะ 50 บาท บริการน้ำเต้าฮู้ ปาท่องโก๋)
-07.00 น. ถ่ายรูปหมู่หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง
-07.10 น. ล้อจักรยานหมุนสู่ กฟผ. แม่เมาะ(เส้นทางผาลาด)
-07.50 น. ถึงแยกผาลาด ใช้ถนนจักรยาน ไปประมาณ 1 กม. (บริการน้ำดื่ม)
-09.00 น. ถึงอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ (บริการกาแฟ โอวัลติน อาหารว่าง) ชมวีดีทัศน์ ภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
-10.00 น. ถ่ายรูปหมู่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ
-11.00 น. ถึงทุ่งบัวตอง และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
-12.00 น. รับเสื้อยืดที่ระลึก และอาหารเที่ยง (ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกหมู )
-13.00 น. ล้อจักรยานหมุนกลับลำปาง (สำหรับท่านที่ปั่นกลับไม่ไหว จะมีรถบรรทุก 6 ล้อ บริการ 2 คัน)
-15.00 น.ถึงลำปางโดยสวัสดิภาพ
-ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ขอแจ้งชื่อ นามสกุล (เท่านั้น) พร้อมเบอร์เสื้อ (S,M,L,XL,2XL) ในเฟส ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือครบจำนวน 400 คน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน..
-ชมรมฯจะตอบรับและจัดอันดับผู้สมัครเรียงตามวันเวลาที่สมัคร ชมรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรายชื่อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง (สมัครเพิ่มเติม ต้องสมัครใหม่ตามคิว)
ลงชื่อ….https://www.facebook.com/EGATmaemohBike/

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา