วัดกู่แก้วโพธิญาณ-พระธาตุกู่ย่าแถ สะพานขัวบุญ

วัดกู่แก้วโพธิญาณ(กู่ย่าแถ) บ้านไร่ข่วงเปา หมู่ 11 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางที่ทอดยาวจากถนนในชุมชนไปยัง กุฎิพระสงฆ์ เพื่อเป็นหนทางเข้าออกสัญจรเพื่อบิณฑบาตร ทำกิจของสงฆ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาทำบุญ สะพานไม้ไผ่ ที่ทอดยาวจากถนนในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ไปยังวัดกู่แก้วโพธิญาณ หรือวัดกู่ย่าแถ ระยะทาง 300 เมตร แห่งนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นแล้วเสร็จไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้ว ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปชมความสวยงาม
วัดกู่แก้วโพธิญาณ เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 1,300 ปี
พระครูบาเทวฤทธิ์ อภิวังโส (ครูบาต้น) อยากให้วัดกลับมาเจริญอีกครั้ง จึงได้เริ่มพัฒนา แต่ยังขาดปัจจัยในการพัฒนาอีกมาก และพระภิกษุสงฆ์ต้องเดินลัดแปลงนาของชาวบ้าน จึงมีแนวคิดสร้างสะพานไม้ไผ่ขึ้น เพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าออกของพระสงฆ์และชาวบ้านที่จะเข้ามาทำบุญ ชาวบ้านจึงร่วมนำไม้ไผ่ เสาไม้เก่า บริจาคเงินซื้อเสาปูนมาสร้างสะพานไม้ไผ่ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนใกล้แล้วเสร็จ โดยในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ จะมีพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการ และมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และของที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา