วันธรรมาลังการวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 22ก.ย.2560

เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันธรรมาลังการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่พระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเเละผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ภายในงานพบกับการเเสดงผลงานด้านวรรณศิลป์เเละผลงานด้านวัฒนธรรม มีการเเข่งขันความรู้ทั่วไปด้านพระพุทธศาสนาล้านนา รวมไปถึงมีโรงทานพร้อมนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางให้การต้อนอย่างดี เเละมีการเเข่งขันกีฬาสัมพันธสถานศึกษา์ในเครือข่ายด้วย เช่น วิทยาลัยการพละลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง มจร.วส.ลำพูน มจร.วส.ลำปาง เเละวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มาปั่นฝ้ายสายบุญกุศลร่วมกันในงานนี้
วันที่ 22 กันยายน 2560. งานเริ่มเวลา 08.30-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา