ศว.ลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนวิชชานารีลำปาง

ศว.ลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนวิชชานารีลำปาง
วันที่ 20 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนวิชชานารี อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 50 คน ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ สวนวิทยาศาสตร์ สวนสุขภาพ ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และตะลุยดวงจันทร์ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและตื่นเต้นกับนิทรรศการที่มีความหลากหลายสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

–ข่าวจาก FB : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง —

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา