เครือข่ายกลุ่มคนรักแม่เมาะ ให้รับฟังความคิดเห็น โรงไฟฟ้าทดแทน

เครือข่ายกลุ่มคนรักแม่เมาะ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจาก กฟผ.แม่เมาะ รวมตัวกันบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
เวลา 09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ได้มีกลุ่มประชาชนเป็นจำนวนมาก เครือข่ายกลุ่มรักษ์แม่เมาะ กลุ่มมวลชน รวมถึงผู้นำหมู่บ้านในนามชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ ประชาชน และพนักงานของ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนพนักงานผู้ปฎิบัติงานใน กฟผ.แม่เมาะ ได้เดินทางมาชุมนุมที่ลานด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง พร้อมถือป้ายสนับสนุนให้การมีการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 4-7 โรงฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และสนับสนุนโครงการการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55 เมกกะวัตต์ เพื่อให้โรงไฟฟ้าทดแทนที่กำลังมีการสร้างขึ้นขณะนี้มีกำลังการผลิต รวม 655 เมกกะวัตต์

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา