“ตามรอยศรัทธามหากุศล” รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ ๙

“ตามรอยศรัทธามหากุศล” รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ ๙
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ตามรอยศรัทธามหากุศล” รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ 9 ณ เขลางค์อริยะนครแห่งล้านนาข่าวในพิธี โดยมีนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายอนันต์ สีแดง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)สำนักงานลําปางร่วมแถลงข่าว
ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดลำปางในการเชิญกลุ่มเป้าหมายพิเศษสุนทรีย์แห่งศรัทธาอย่างอิ่มบุญอิ่มใจ ภายใต้ศิลปกรรมของพุทธศาสนาสถานอันงดงามแห่งนครลำปางวัดพระธาตุดอนเต้าสุชาดาราม ด้วยปรากฎการณ์ใหม่แห่งการแสดง แสง สี เสียงและแบบร่วมสมัยที่ร้อยเรียงการเล่าเรื่องเขลางค์อริยะนครประกอบสื่อมัลติมีเดีย ร่วมกับการขับขานและบรรเลงดนตรีและศิลปินนักร้องนักดนตรีร่วมสมัยทั้งพื้นเมืองและระดับอาเซียน โดยวงดนตรี Chamber Orchestra ร่วมกับวงดนตรีร่วมสมัยชั้นนำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วงฟองน้ำ และการแสดงโขนรามเกียรติ์สุดอลังการเช่นท้าวมาลีวราชว่าความ พร้อมศิลปินรับเชิญต่างๆมากมาย อาทิ คุณโก้ Mr.saxman นายกิตตินันท์ ชินสำราญ จาก the voice thailand นายภานุทัต อภิชนาธง หรือครูแอ๊ด ศิลปินพื้นบ้านล้านนา ศรวนีย์ พรพิพัฒน์พงษ์ จากวงสวนพลู ศิลปินดนตรีสากลสามพี่น้องน้อง วง V -TRIO ซึ่งได้รับทุนจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันที่ 29 กันยายน 2560
โดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดให้ชมฟรี อย่าลืม มาอิ่มกายอิ่มใจ อิ่มบุญ ไปพร้อมๆ กัน ในกิจกรรม “ตามรอยศรัทธามหากุศล” ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจังหวัดลำปางวันที่ 29 -30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.

ตามรอยศรัทธา มหาราชา วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันที่ 29 กันยายน 2560
17.00 น. :-สื่อมวลชนลงทะเบียน
18.30 น. :-ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
18.35 น. :-ประธานเดินชมภายในบริเวณงาน เช่น กาดตองตึง สาธิตเขียนเซรามิก (ลายกาไก่)
18.55 น. :-พิธีกรประกาศเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่ร่วมพิธีเปิดงาน
19.00 น. :-พิธีเชิญผู้แทน ททท. กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
-พิธีกรเชิญประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน
19.10 น. :-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
19.15 น. :-พิธีกรกล่าวเชิญชมการแสดง ชุด ตามรอยศรัทธา มหาราชา “เขลางค์อริยะนคร”
21.00 น. :-จบการแสดง
วันที่ 30 กันยายน 2560
17.00 น. :- เปิดตลาด (กาดตองตึง) สาธิตเขียนเซรามิก (ลายกาไก่) การทอผ้าพื้นเมือง การประดิษฐ์ โคมแขวน และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ
19.00 น. :- เชิญชมการแสดงช่วงที่ 1
“บรรเลงเพลงเปิดการแสดง โดยวงฟองน้ำ”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 2
“เขลางค์อริยะนครแห่งล้านนา เรืองรุ่งด้วยพุทธศาสนามานับสหัสวรรษ”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 3
“แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของบูรพมหากษัตริยาธิราช”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 4
“อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนชาวสยาม”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 5
“วงฟองน้ำ วงดนตรีไทยร่วมสมัยแห่งยุครัตนโกสินทร์”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 6
“ด้วยธรรมแห่งมหาธรรมิกราชาทรงดำรงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรม”
– เชิญชมการแสดงช่วงที่ 7
“ทวยราษฏร์เป็นสุขสวัสดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
– เชิญชมการแสดงช่วง
“Finale”
21.00 น. :จบการแสดง
หมายเหตุ- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– การแต่งกาย : ผ้าพื้นเมืองโทนสีดำ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา