บ้านเสานัก ลำปาง จ.ลำปาง BAAN SAO NAK Lampang

บ้านไม้สักโบราณ อายุกว่า100ปี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2438 โดยคหบดีพ่อค้าชาวพม่าชื่อ “หม่องจันโอง” ซึ่งเป็นต้นตระกูลจันทรวิโรจน์ เป็นบ้านไม้สักโบราณศิลปะพม่าผสมล้านนา มีเสาเรือนถึง 116 ต้น ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านเสานักอีกอย่างคือสถาปัตยกรรมล้านนาที่ไม่เหมือนใคร ภายในบริเวณบ้านเสานักยังมีถุข้าวเสาหลายที่อายุราวคราวเดียวกันกับตัวบ้าน และต้นสารภีใหญ่ที่มีอายุมากกว่าบ้านราว30ปี รูปแบบและความเก่าของบ้านเสานัก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต รสนิยม แบบแผนประเพณีพื้นเมืองของชาวลำปาง การอนุรักษ์บ้านเสานักจึงเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังในการศึกษาเรียนรู้อดีตความเป็นมาของประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ในฐานะผู้ที่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มได้เคยนำเรื่องราวของบ้านหลังนี้ออกเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์และวิทยุมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และท่านยังเป็นคนที่ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่า “บ้านเสานัก” อีกด้วย ซึ่งคำว่า นัก แปลว่า มาก ในภาษาเหนือ ดังนั้นชื่อของบ้านเสานักจึงมีความหมายว่าบ้านที่มีเสามากนั่นเอง

The house of many pillars, BAAN SAO NAK, was built in 1895 as a resident. Since the original owner was a Mon ethnic from burma who had settled in Lampag, the house was designed in a combination of northern Thai and Burmese architeures, also known as typical Lanna Thai. The wonder of the house is that it is supported by 116 teak pillars. In front of the house stand a huge Sarapee tree (Ochocarpus siamensis) aged over 150 years old.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา