หลวงพ่อมานพ สุมังคโร เจ้าอาวาสวัดหาดเชี่ยว (กิ่วลมลำปาง) มรณะภาพแล้ว

แจ้งข่าวแก่ลูกศิษย์หลวงพ่อมานพ สุมังคโร เจ้าอาวาสวัดหาดเชี่ยว (กิ่วลมลำปาง)
ตอนนี้หลวงพ่อมานพ ท่านได้มรณภาพแล้วครับ ด้วยโรคประจำตัว ตอนนี้คณะลูกศิษย์กำลังไปที่โรงพยาบาลลำปางครับ

@ประวัติโดยย่อ พระครูวิเศษวรการ (หลวงพ่อมานพ สุมังคโร) เดิมทีเมื่อสมัยอดีต ช่วง พ.ศ. 2532 พระมานพ สุมังคโล ได้เดินทางธุดงค์มาจากกรุงเทพ มุ่งหน้ามาทางเขื่อนกิ่วลลม ได้มาพักอาศัยปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ที่บริเวณ ท่าน้ำบ้านหาดเชี่ยว

ซึ่งสมัยอดีตที่ผ่านมาบริเวณท่าน้ำบ้านหาดเชี่ยว ยังเป็นหมูjบ้านเล็ก ๆ เพราะเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านสบเมย และในอดีตครั้งนั้นยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นพระมานพเดินทางธุดงค์มาปักกรดปฏิบัติธรรม ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงนิมนต์ให้พระมานพ มาสร้างวัด

โดยในครั้งแรก ๆ สร้างเป็นเพียงเพิงพักเรียกตามประสาชาวบ้านว่าที่พักสงฆ์ แต่ด้วยวันเวลาผันเปลี่ยนผ่านไป มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญถาวรทางด้านสถาปัตยกรรมทางวัตถุ และมีหลักศรัทธาเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันจึงกลับกลายมาเป็นวัดที่เจริญ โดยได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ปี พ.ศ. 2539 โดยภายในบริเวณวัด มีศาสนสถานที่เพียกพร้อมประกอบไปด้วย พระอุโบสถ , พระวิหาร , ศาลาการเปรียญ , กุฎิ , เรือนรับรองสำหรับพระผู้ใหญ่ และเรือนรับรองญาติธรรมญาติโยม รวมถึงได้มีสถานปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่ง
cr.ขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกกลุ่มไลน์ลำปางหนาครับ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา