งานบรรจุแผ่นทองใต้ฐานพระ,และงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก)

บรรจุแผ่นทองเขียนชื่อตนเองไว้ใต้ฐานพระพุทธสัมฤทธิ์ และงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก)
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
…………………………………………..

๑.พิธีบรรจุแผ่นทองเขียนชื่อตนเองไว้ใต้ฐานพระพุทธสัมฤทธิ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีบรรจุแผ่นทองใต้ฐานพระ ,พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพรหมน้ำมนต์ (เสร็จพิธี)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป

๒.งานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) เป็นงานประเพณีที่ชาวไทยนิยมจัดขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างสมบุญกุศลให้กับตนเอง
และอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ทางวัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานสลากภัต ในวันเสาร์ที ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์การถวายสลากภัต ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีถวายสลากภัต แด่พระสงฆ์ , สามเณร จำนวน ๓๐ รูป
พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
ดังนั้นจึงเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานสลากภัตโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน /เวลา ดังกล่าว

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องกองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม
โทร. ๐๕๔ –๒๑๗๕๒๘ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา