จังหวัดลำปาง ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงที่สุดในภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานสูงสุด 198 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่สถานีตรวจวัดอากาศ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 47-198 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก โดยสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 อยู่ในเกณฑ์ “เฝ้าระวัง” คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดที่สถานีตรวจวัดอากาศ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ อยู่ที่ 198 ไมโครกรัมและ สถานีตรวจวัดอากาศ ต.พระบาท อ.เมือง อยู่ที่ 131 ไมโครกรัม(ค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม)สถานีตรวจวัดอากาศ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ อยู่ที่ 107 ไมโครกรัม สถานีตรวจวัดอากาศ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม คุณภาพอากาศปานกลาง
ข้อแนะนำด้านสุขภาพในระยะนี้ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการและหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา