ผู้ว่าลำปางประกาศภัยพิบัติ อีก ๕ อำเภอ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เพิ่มอีก ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร ,
แม่พริก ,เถิน ,เกาะคา และ สบปราบ หลังจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมฉับพลัน
มีพื้นที่ประสบภัยรวม ๒๓๙ หมู่บ้าน ๔๖ ตำบล กระจายใน ๑๒ อำเภอของจังหวัด กระทบบ้านเรือน ๒๑,๕๗๘ ครัวเรือน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น