พระสังฆราชศรีลังกา เสด็จมา จ.ลำปาง

พระสังฆราชจากศรีลังกา
วันนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นานไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายไกรเพชร ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา ซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรพระประธานปางตรัสรู้ ณ วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB : เทศบาลเมือง เขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา