ลำปาง ขอเชิญชวน ตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
—-
จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ โดยในภาคเช้า เวลา 06.00 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 85 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล/พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนข้าราชการทุกคน ชุมชน หมู่บ้าน ห้างร้านและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา