งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ 27 มิ.ย. 2559

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชาวตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัด “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ”

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุวัดดอยม่วงคำในปีนี้ ว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอย ม่วงคำ ซึ่งในปี 2559 นี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนในตำบลกล้วยแพะ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (ใต้) หรือเดือน 9 (เหนือ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดดอยม่วงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
– ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– สรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ
– สวดเบิก / ทำบุญตามจุดต่างๆ 6 จุด
– มหรสพสมโภช เช่น ซอพื้นเมือง(สุวรรณบ้านดอน) ,รำวงย้อนยุค (วงดนตรีมนต์เมืองเถินคอมโบ้)
– ชมการแสดงของชาวไทลื้อ
วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ซึ่งได้รับความนับถือจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะ โดยในอดีตมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระธาตุดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด
เมื่อถึงเดือนเก้าเหนือ ประชาชนชาวไทลื้อและศรัทธา พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนจะขึ้นไปสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ดอยม่วงคำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระบรมเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุในองค์พระธาตุ ความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคลื่นมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ตั้งตารอคอยให้ถึงงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ที่จะจัดขึ้นปีละครั้งทุกเดือน 9 เหนือ บันไดทางขึ้นสู่พระธาตุจำนวนเกือบ 500 ขั้น เป็นอีกบทพิสูจน์พลังศรัทธาที่รอคอยของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน อีกทั้งที่วัดดอยม่วงคำยังมีตำนาน “หมาขนคำ” ที่บอกเล่าสืบทอดกันมาช้านาน และมีรูปปั้นจำลองตัวละครในตำนานให้ได้สักการะด้วย….ปีนี้ขอเชิญทุกท่านไปร่วมสรงน้ำพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดดอยม่วงคำตำบลกล้วยแพะ ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา