รวมพลังสามัคคีปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ถวายพระราชินี

ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมพลิกฟื้นผืนป่าดอยพระบาท
ประสานพลังความสามัคคีปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ถวายพระราชินี
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ เครือข่าย We Love The King นครลำปาง จะดำเนินกิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่าดอย พระบาทฝั่งวังเฮือ ในเขตตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะมีกิจกรรมการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และขนารับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นไทย แทนคุณแผ่นดิน ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม หรือองค์กรต่างในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นผืนป่าดอยพระบาท และร่วมแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB : เทศบาลเมือง เขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา