วันนี้ สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมือง ณ ห้าแยกหอนาฬิกา

ห้ามพลาดสรงน้ำพระคู่เมืองลำปาง! พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า

ในวันที่ 12 เมษายนนี้ ณ ห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อประกอบพิธีที่สำคัญของเมืองลำปาง และชาวล้านนา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองล้านนา หรือเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนได้สรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างใกล้ชิด

พระแก้วมรกต เป็นองค์พระที่ถูกแกะสลักด้วยมรกตแท้ ตามประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นั้นระบุว่า ในอดีตเมื่อปี พ.ศ.2011 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร องค์ปัจจุบันนี้เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง นานถึง 32 ปี ก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการจำลององค์พระเจ้าแก้วมรกต องค์ปัจจุบันที่ จ.ลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันกว่า 500 ปี

ขอบคุณภาพ Pornphen PP

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา