ร่วมรับประทาน “แก๋งฮังเลหม้อขางหลวง” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

15.00 น. ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมรับประทาน “แก๋งฮังเลหม้อขางหลวง” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมกัน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
.
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมรับประทาน “แก๋งฮังเลหม้อขางหลวง” ในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
.
เทศบาลนครลำปาง และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันประกอบอาหารพื้นเมืองร่วมกัน “แก๋งฮังเลหม้อขางหลวง” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของชาวลำปางที่ได้ร่วมกันทำมาแล้วหลายครั้ง โดยนำกระทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ใช้เตาแก๊ส 12 หัว และเนื้อหมูจำนวน 800 กิโลกรัม หลังจากปรุงสุกแล้วจะได้แกงฮังเลประมาณ 1,600 กิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมภายในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” เป็นประจำทุกปี

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา