ผลการประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง ปี 2559

ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง มีดังนี้
ผลการประกวด เทพบุตรสลุง ประจำปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัณณภัทร รัตนสินสมบูรณ์ ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท มงกุฎเงิน , สายสะพาย ,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต ได้รับ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทวัส ศรีเกษ ได้รับ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายษมาวีย์ จันทร์ซอน ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายศักดา สารพันธ์ ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
เทพบุตร เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นาย อติชาติ วิสุทธิวัฒน์ ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท มงกุฎเงิน ,สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายสยามรัฐ บัวเจริญ ได้รับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงช์ ได้รับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นายสถาพร มูลลิสาร เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล

ผลการประกวด เทพธิดาสลุง ประจำปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท มงกุฎเงิน , สายสะพาย ,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ ได้รับ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา ได้รับ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวชลดา ปานสีนุ่น ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
เทพบุตร เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ ได้รับ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท มงกุฎเงิน ,สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา ได้รับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจานนท์ ได้รับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นางสาวพิจิกา กองสถาน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย,ถ้วยรางวัล

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพบุตรสลุงหลวง พร้อมรองอันดับ ๑-๔ จะต้องเป็นตัวแทนประคองสลุงหลวงรับน้ำ ขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนในวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพธิดาสลุงหลวง พร้อมรองอันดับ ๑-๔ จะต้องนั่งรถนักษัตรของเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวงประจำปี ๒๕๕๙ ต้องเข้าร่วมแถลงข่าวและอำลาตำแหน่ง การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพ : นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา