ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเถิน ประจำปี 2559

ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเถิน ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน เชิญเที่ยวงาน
“ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเถิน ประจำปี 2559
วันที่ 11 – 13 เมษายน 2559
ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
ในงานจัดให้มีการแข่งขัน ประกวดซุ้มประตูล้านนา ประดับตุง 12 นักษัตร 12 ราศี ชมการแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประกวดอาหารพื้นเมือง ฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเถิน และ ชมขบวนแห่งเทพีสงกรานต์ ชมขบวนนักษัตร 12 ราศี ในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน สนุกสนานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเถิน และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่งกายผ้าพื้นเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยว อนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชาวล้านนา

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB : ข่าวสาร อำเภอเถิน ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา