รมต.กระทรวงวัฒนธรรม “ตี๋ก๋องปู่จา” เปิดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” 2559 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2559 ด้วยการลั่นก๋องปู่จาเปิดงาน พร้อมคณะตี๋ก๋องปู่จา 117 ชุด จาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ตีดังพร้อมกันทั่วทั้งบริเวณงาน โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์ภาคเอกชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว้เข้าร่วมงานพิธีเปิด ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประกวดตีก๋องปู่จา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 พร้อมด้วยนายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ผู้สนับสนุนการประกวดตี๋ก๋องปู่จา ดังกล่าว ด้วยเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีจิตใจรักในประเพณีท้องถิ่นของตน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราฃภัฎลำปาง เทศบาลนครลำปาง และองค์การปกครองส่วนจังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนจาก กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดขึ้นใน่ระหว่าง วันที่ 9-10 เมษายน 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB : ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา