ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี Road Show จังหวัดลำปาง

งาน “ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี”
17-18 มีนาคม 2559..ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา