วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา