ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ใส่บาตรพระสงฆ์ 59 รูป วันมาฆบูชา

อิ่มบุญมาฆบูชา
พรเทพ อรรถกิจไพศาล “อิ่มบุญมาฆบูชา” พระสงฆ์ 59 รูป “วันมาฆบูชา” พระครู สูตชยาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดศรีชุม พร้อมคณะสงฆ์ สามเณร ร่วมรับบิณฑบาตร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานร่ำเปิง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา