นักเรียน อ.ส.ช.ลำปาง ร่วมกันปลูกดอกบัวตอง ที่วัดเกาะวาลุการาม

นักเรียน อ.ส.ช.ลำปาง ร่วมกันปลูกดอกบัวตอง ที่วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

 

อัสสัมชัญ ปลูกดอกบัวตอง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา