น.ส. กชกร ต้องใจ MISS CHINESE LAMPANG 2016 คนแรกของ จ.ลำปาง

นางสาวกชกร ต้องใจ คว้ารางวัล MISS CHINESE LAMPANG 2016 คนแรกของจังหวัดลำปาง

นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016 โดยมีผู้สาวสวยเข้าร่วมประชันโฉมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 26 คน ในคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีบริเวณพื้นที่ว่างบริษัทลำปางจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ถนนประสานไมตรี จังหวัดลำปางผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น MISS CHINESE LAMPANG 2016 คนแรกของลำปาง ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฏ ถ้วย สายสะพาย

รองชนะเลฺิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจาญานนท์ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วย สายสะพาย

รองขนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวทักษพร หมายหมั้น ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อม ถ้วยสายสะพาย

รองขนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวรุ้งสินี ปัญจบุรี ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยสายสะพาย

รองขนะเลิศอันดับ ๔ นางวาว ได้แก่ นางสาวเกศจุฬา คำดี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยสายสะพาย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา