จังหวัดลำปาง จัดงานแต่งงานบนหลังช้าง 14 กุมภาพันธ์

จังหวัดลำปางส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จัดงานแต่งงานบนหลังช้าง 14 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุถัมภ์ฯ และ ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง” ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุถัมภ์ฯ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยนำวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชาวล้านนา มาผูกโยงกับกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเชิงอนุรักษ์ และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับช้าง
สำหรับในปีนี้ จังหวัดลำปางได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่รัก ทั้งที่เป็นคู่รักใหม่ และคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมเฉลิมฉลองวิวาห์บนหลังช้าง จำนวน 14 คู่ ภายในงานจะมีการจัดริ้วขบวนงานแต่งงาน พร้อมช่างฟ้อนอย่างงดงามตระการตา ตามแบบอย่างประเพณีล้านนา, พิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง, พิธีจดทะเบียนสมรส, ชมการแสดงของช้าง และมอบของที่ระลึกให้แก่คู่บ่าวสาว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดลำปางคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รูปแบบใหม่ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมของชาวลำปางได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา