สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มี ๑ กิจกรรมตามรอย ๓ นักษัตรจังหวัดลำปาง โดยดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดโครงการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดลำปาง และหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๘๐ คนโดยกำหนดเส้นทาง ไปยังสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี อำเภอเมืองลำปาง และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จัดขึ้นในวันที่ ๓ , ๔ , ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรมตามรอย ๓ นักษัตรจังหวัดลำปาง เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่ปรากฏนักษัตร ๓ ชนิด จาก ๑๒ นักษัตร ได้แก่ ช้าง ม้า และ ไก่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปาง ส่วมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จัก สามารถนำไปเล่าขานให้กับบุคคลทั่วไปได้ อีกทั้งเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเส้นใหม่ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอาจมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน ในการนำสัตว์ทั้ง ๓ ชนิดนี้มาสร้างเป็นสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB :สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา