นครลำปาง จัดงานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่ง เขลางค์นครล้านนา

“นครลำปาง” จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง จัดงานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่ง เขลางค์นครล้านนา ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวลือไชยสงคราม)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

หนานทิพย์ช้าง ขึ้นครองนครลำปาง ในปี พ.ศ. 2275 เป็น “พระยาสุลวลือไชย” จนถึงแก่พิราลัย ในปี พ.ศ. 2302 รวมระยะเวลาครองนครลำปางถึง 27 ปี พระยาสุลวลือไชยสงคราม เป็นต้นตระกูลเจ้าเจ็ดต้น ซึ่งพระนัดดาทั้ง 7 พระองค์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชจากพม่า และได้รับการสถาปนาจากกรุงรัตนโกสินทร์ ให้เจ้านายบุตรหลานครองนครลำปาง นครเชียงใหม่ และนครลำพูน สืบต่อกันมา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ช่วง ได้แก่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเช้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และ บวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)ประจำปี 2558 ช่วงเย็นพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นครล้านนา” พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา และร่วมชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปาง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมทั้ง ชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปาง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
แมงมุม 10 : ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา