กฟผ. แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ในการดับไฟและทำแนวกันไฟป่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ในการดับไฟและทำแนวกันไฟป่า ให้แก่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เครื่องพ่นน้ำดับไฟป่า จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องพ่นลมสำหรับทำแนวกันไฟ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบอุปกรณ์ฯ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา