ประมาทเมื่อไหร่ อาจตายเมื่อนั้น

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ความประมาท คือ การขาดสติ ปล่อยใจให้ล่องลอยไป ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไร กำลังพูดอะไร ไม่รู้จักระวังตัวในสิ่งที่ควรระวัง ปราศจากความรอบคอบในการเตรียมตัวไว้เผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา